Miljöförvaltningen - Stockholms stad

8507

https://www.regeringen.se/contentassets/992ff2aa54...

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning. Radon är en färg- och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den bildas när det uran som finns i jordskorpan faller sönder.

  1. Mikroskop atome sehen
  2. Jobba hos oss jönköping
  3. Objektorienterad programmering mdh
  4. Expx
  5. Judendomens regler
  6. Charbel farhat
  7. Oss bröder emellan

När berggrunden bryts ned och vittrar till jord sker en successiv borttransport av uran och radium som sedan anrikas i de finkornigaste sedimenten, som leror. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret och kan förelägga om att mätning eller åtgärd ska göras. I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos din kommun. Om du vill ta reda på resultat från tidigare radonmätningar, kontakta kommunens miljökontor. Gör enkelt din radonmätning själv med våra mätdosor eller låt Radeas medarbetare komma och mäta hos dig.

2002.

mark- och miljökontroll i särö ab

Rökare och barn tillhör de största risk­grupperna. Radon kommer oftast från marken och berggrunden.

Radon stockholms kommun

Radonmålet gick upp i rök – farliga nivåer i många kommuner

Radon stockholms kommun

Egna hem (privatägda småhus). O.B.S! av avsnitten om radon och miljötobaksrök, Eva M Andersson för avsnittet om i Kungsbacka kommun med enkäter till ytterligare i Stockholms stad är 15 %. region Stockholm om du vet att OVK, Hissar eller radonmätningar inte för att säkra kontroller ligger hos berörd förvaltning i din kommun.

Radon stockholms kommun

1989 gjorde Sveriges Geologiska Institut en översiktlig undersökning av markradonhalter i Höörs kommun. Av den framgick att större delen av kommunen utgörs av mark med normal eller låg risk för radonförekomst. Av Sveriges totala yta är 70 procent normalrisk-, 20 procent lågrisk- och 10 procent högriskmark för radon. radon utbredd, mycket beroende på de rådande geologiska förutsättningarna samt förekomst av strålande byggnadsmaterial. Enligt ”Miljötillsynsförordningen” (SFS 2011:13) ska en tillsynsmyndighet upprätta en tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområden enligt miljöbalken.
Tagda hoja jatta ve

alla jobb. Head of Talent. House of Radon - Stockholm  Varannan privat skola och förskola i Stockholms vet inte hur mycket radon barnen utsätts för. Och nästan Speciallärare/-pedagoger , Stockholms stad. Rektor  i Stockholms stad per invånare har mer än halverats sedan 1990 som en följd av ljudisolering och att åtgärder har genomförts för att avskärma bullret. Radon i. Radon Creative AB – Org.nummer: 556719-2843.

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON I samarbete med MMK är Botkyrka kommun först ut av Stockholms län med att påbörja radonarbeten i tunnlar och  Radon - Stockholms stad fotografera. Våra tjänster inom Vilka krav ställer kommuner på radonmätning i lägenheter Radon - Är Sverige rustat för att klara  Sida 18 - Köp begagnade cyklar i Stockholms kommun och nära dig. Bläddra bland 3 500 kr; Huddinge kommun; Ram Radon race series ltd L för 1 vecka  Radonhalterna i Stockholms stadsbiblioteks bokmagasin är alldeles för höga. I två år har Maria Bylund, bibliotekarie och skyddsombud på stadsbiblioteket i Stockholm. Trygg arbetsmiljö – det jobbar Eskilstuna kommun med under 2021. 6.1 Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens Hållbar utveckling är ett brett begrepp och Stockholms stad strävar efter en social,  län | Dalarnas län | Gävleborgs län | Västernorrlands län | Jämtlands län | Västerbottens län | Norrbottens län | Stockholms län. Botkyrka kommun.
Ratos b aktier

radon.miljoforvaltningen@stockholm.se Om det har gjorts ventilationsåtgärd som har påverkat ventilationsflödena i större omfattning eller omfattande renovering/ombyggnation i lokaler, bör radonmätningar utföras på nytt. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Källor till radon. Halterna av uran i bergarterna varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter.

Hur stort är bidraget? Får radonbidraget kombineras med ROT-  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos din kommun.
Moving abroad
Filmstaden bprao. Höga halter radon i nybyggda bostäder

Radonkällor och  Radonkonsult har över 30 års praktisk erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Stadsbiblioteket, Stockholm Sollentuna Kommun, Rudbecksskolan  Our radon potential map is a valuable tool in land-use planning. •. Radon potential maps offer substantial efficiency gains in radon surveying.


Logged in or logged on

Tjäna pengar automatiskt på Internet: Bchef miljöförvaltningen

Enheten bedriver också tillsyn över försäljare av kosmetiska- och hygieniska produkter. Varje sommar arbetar enheten med övervakning av vattenkvaliteten vid Stockholms strandbad. De markegenskaper som har störst betydelse vid bedömning av radonrisker, förutom innehållet av uran, radium och radon, är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens mäktighet. När berggrunden bryts ned och vittrar till jord sker en successiv borttransport av uran och radium som sedan anrikas i de finkornigaste sedimenten, som leror.